Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 76(1): 24-33, doi: 10.5117/mab.76.10776
De jaarrekening van financiële conglomeraten
expand article infoWaldo Bakker, C. Camfferman, Frans Van Der Wel
Open Access
Abstract
Voor de verslaggeving van financiële conglomeraten (bankverzekeraars) in Nederland bestaan weinig specifieke voorschriften. Deze ondernemingen dienen daarom in belangrijke mate zelf te bepalen op welke wijze zij de verslaggevingvoorschriften voor banken en verzekeringsmaatschappijen combineren in hun concernjaarrekening. In dit artikel wordt beknopt verslag gedaan van een onderzoek naar de wijze waarop de conglomeraten in de praktijk met deze problematiek omgaan. Het artikel signaleert een aantal knelpunten en doet aanbevelingen voor enkele aanpassingen van de voorschriften.