Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 79(1): 10-18, doi: 10.5117/mab.79.10823
IFRS 4 Insurance Contracts
expand article infoA. Aarzen, T. J. Mourik
Open Access
Abstract
In dit artikel gaan wij in op de belangrijkste gevolgen voor verzekeraars van ‘IFRS 4 Insurance Contracts’. Wij zullen in een drietal hoofdstukken de belangrijkste aandachtsgebieden behandelen die voor een verzekeraar van belang kunnen zijn.