Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 79(1): 19-24, doi: 10.5117/mab.79.10825
New Public Management bij Nederlandse overheids- en non-profit organisaties: stand van zaken
expand article infoF. H. M. Verbeeten
Open Access
Abstract
Veel overheidsorganisaties hebben in de afgelopen jaren (elementen van) New Public Management (NPM) ingevoerd. Op dit moment is echter nog onduidelijk in hoeverre overheidsorganisaties bepaalde NPM-instrumenten strategische planning, prestatiemeting en -beloning) gebruiken. De resultaten van dit onder werkgevers van studenten van het Public Governance MBA van Universiteit Nyenrode uitgevoerd onderzoek suggereren dat de missie en doelstellingen van Nederlandse overheids- en non-profit organisaties duidelijk zijn geformuleerd, maar dat zij moeite hebben met het meetbaar maken van hun doelstellingen. Met name hoeveelheids- en kwaliteitsmaatstaven worden gebruikt; efficiency- en effectmaatstaven worden veel minder gehanteerd. Bovendien wordt de beloning van ambtenaren nauwelijks gebaseerd op de geleverde prestaties. Gesteld kan worden dat Nederlandse overheids- en non-profit organisaties de eerder genoemde instrumenten uit het NPM-model (strategische planning, prestatiemeting en -beloning) minder toepassen dan Angelsaksische agentschappen. Onder de Nederlandse overheidsorganisaties blijkt dat gemeenten de eerder genoemde instrumenten uit het NPM-model weer minder toepassen dan andere publieke sectoren.