Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 80(1): 5-7, doi: 10.5117/mab.80.10834
Thema: Allianties en Vertrouwen
expand article infoGjalt De Jong
Open Access
Abstract
Deze speciale uitgave van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie onderzoekt ver schillende aspecten rondom het thema ‘allianties en vertrouwen’. Anders dan wat de omschrijving van dit thema wellicht doet vermoeden is het een heterogeen onderwerp. Het onderwerp kent in de organisatieliteratuur veel belangstelling. Het wordt op verschillende manieren geana lyseerd. Desalniettemin ontbreekt het aan een algemeen geaccepteerd theoretisch model en aan empirisch bewijs die de rol van vertrouwen in allianties eensluidend vaststelt. De verscheidenheid aan invalshoeken komt ook in de artikelen van deze speciale uitgave naar voren. De artikelen behandelen achtereenvolgens de verschillende vormen en bronnen van vertrouwen; de relaties tussen vertrouwen, formalisering en prestaties; het eff ect van interorganisationeel vertrouwen op tevredenheid met allianties; en de ontwikkeling van persoonlijk vertrouwen in allianties. Alhoewel de vier artikelen niet samen tot een coherent raamwerk optellen, volgen ze wel allemaal dezelfde rode draad. Deze rode draad wordt hieronder kort toegelicht.