Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 80(1): 38-45, doi: 10.5117/mab.80.10839
De ontwikkeling van persoonlijk vertrouwen in internationale joint ventures
expand article infoMargreet Boersma, Gjalt De Jong
Open Access
Abstract
Aan de performance van internationale joint ventures (IJV’s) is veel aandacht besteed. Voor een goede performance is wederzijds, persoonlijk vertrouwen tussen de partners van de alliantie als één van de belangrijkste factoren onderkend. In dit artikel wordt de ontwikkeling van persoonlijk vertrouwen tussen managers van IJV-partners over de tijd bestudeerd. Op basis van de resultaten van vier casestudies presenteren we een procesmodel van persoonlijk vertrouwen. De inzichten die aan dit model ontleend kunnen worden, dienen als leidraad voor de ontwikkeling van succesvolle allianties.