Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 80(1): 46-54, doi: 10.5117/mab.80.10840
IT-auditor is meer dan controleur van informatietechnologie
expand article infoR. G. A. Fijneman
Open Access
Abstract
Een IT-auditor beoordeelt de informatie technologie (IT) van een organisatie. Toch is niet duidelijk of de ITauditor nu vooral een controleur of een adviseur is. Als een Chief Information Offi cer (CIO) een IT-auditor inschakelt, zoekt hij meer een adviseur dan een controleur. Een accountant daarentegen schakelt eerder een IT-auditor in als controleur. Is de IT-auditor nu vooral een accountant op IT-gebied of een IT-consultant met auditkennis? Antwoorden op deze vraag worden gezocht. Daarbij wordt gesteld dat IT-auditors niet slechts als uitvoerder regels moeten verifi ëren, maar dat ze kritisch moeten blijven handelen en denken en actief verbeteringen moeten aandragen. Hiermee wordt stelling genomen tegen de opvatting dat een ITauditor controle- en advieswerk niet mag combineren om belangenverstrengeling te voorkomen.