Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 81(1): 19-27, doi: 10.5117/mab.81.10850
Gedragspatronen van Nederlandse controllers: een analyse aan de hand van interpretatief interactionisme
expand article infoI. De Loo, B. Verstegen
Open Access
Abstract
Het doel van dit onderzoek is het opsporen van gedragspatronen van controllers om zo het inzicht in het controllerberoep te vergroten. Het artikel beschrijft de gevolgde procedure en de resulterende gedragspatronen die door Nederlandse controllers worden gebruikt in de vormgeving en uitvoering van management control. Er zijn daarbij kwalitatieve onderzoeksprincipes gebruikt die bekend staan als ‘interpretatief interactionisme’. Hoewel zowel individuele als groepsinterviews zijn afgenomen is de generaliseerbaarheid van de uitkomsten beperkt. Daar staat tegenover dat de beschrijvingen van het controllerberoep zoals die in de literatuur worden gepresenteerd door ons zijn verdiept, met name voor wat betreft gedragsaspecten.