Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 81(1): 28-34, doi: 10.5117/mab.81.10851
Solvency II en Bazel II Overeenkomsten en verschillen
expand article infoR. R. Doff, J. Bilderbeek
Open Access
Abstract
Solvency II, de richtlijn die het toezichtraamwerk voor verzekeraars herziet, krijgt concreet gestalte en komt naderbij. Inmiddels is de tweede Quantitative Impact Study (QIS 2) achter de rug. Een vergelijking met Bazel II ligt voor de hand. In dit artikel worden de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen Solvency II en Bazel II besproken. De conclusie is dat Solvency II verder reikend is dan Bazel II.