Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 86(1): 474-477, doi: 10.5117/mab.86.10914
Onderzoek jaarverslaggeving: Het jaar 2011 verslagen
expand article infoFrans Van Der Wel
Open Access
Abstract
Graag bied ik u namens de redactie de zeventiende editie aan van ‘Het Jaar Verslagen’. In deze editie zijn opgenomen de resultaten van een aantal onderzoeken betreffende de jaarverslaggeving over het boekjaar 2011. De verslagen van deze onderzoeken bevatten naast een uiteenzetting over de regelgeving een verkenning van de uitgebrachte jaarverslagen. Sommige onderzoeken bevatten kritische kanttekeningen over de jaarverslaggeving. Dit laatste behoeft geen bevreemding te wekken. Ook uit andere onderzoeken naar de kwaliteit van de jaarverslaggeving komt naar voren dat er nog wel wat te verbeteren blijft in die verslaggeving.