Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 2(10): 141-143, doi: 10.5117/mab.2.10937
UIT HET BUITENLAND: ZEITSCHRIFT FÜR HANDELSWISSENSCHAFT UND HANDELSPRAXIS
expand article infoJac. H. Kramer
Open Access