Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 3(10): 134-136, doi: 10.5117/mab.3.10943
WIJZIGINGEN VAN HET WISSELRECHT
expand article infoP. J. D.
Open Access