Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 4(10): 0-0, doi: 10.5117/mab.4.10956
VERSLAG VAN DEN ACHTTIENDEN ACCOUNTANTS- DAG, GEORGANISEERD DOOR HET NEDERLANDSCH INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS, GEHOUDEN OP 1 OCTOBER 1927 TE ROTTERDAM
expand article info MAB
Open Access