Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 6(10): 134-135, doi: 10.5117/mab.6.10974
WETENSCHAPPELIJKE BEDRIJFSORGANISATIE
expand article infoJ. C. Spangenberg
Open Access