Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 6(10): 135-136, doi: 10.5117/mab.6.10976
NIETIGVERKLARING DER EENMANS-VENNOOTSCHAP EN HARE GEVOLGEN
expand article infoC. A. Sterk
Open Access