Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 6(10): 136-138, doi: 10.5117/mab.6.10978
BIJSCHRIJVING VAN RENTE BIJ DE RESERVE
expand article infoA. M. Groot
Open Access