Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 8(10): 133-135, doi: 10.5117/mab.8.11000
INZAKE REKEST VAN DE VEREENIGING VAN ACADEMISCH GEVORMDE ACCOUNTANTS BETREFFENDE DE REGELING VAN DE ACCOUNTANTSEXAMENS
expand article infoE. Tekenbroek
Open Access