Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 8(10): 138-139, doi: 10.5117/mab.8.11002
UIT HET BUITENLAND: De nieuwe regeling van het accountantswezen in Duitschland
expand article infoW. Beijderwellen, J. E. Erdman, Ch. Hageman, A. M. Van Rietschoten
Open Access