Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 10(10): 173-177, doi: 10.5117/mab.10.11015
DE FUNCTIE VAN DEN ACCOUNTANT EN DE LEER VAN HET GEWEKTE VERTROUWEN (Inhoud october 1933 no. 9)
expand article infoTh. Limperg
Open Access