Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 14(10): 154-155, doi: 10.5117/mab.14.11058
NIEUWS IN ZAKE WETGEVING, RESOLUTIES EN BESLISSINGEN OP HET GEBIED
expand article infoE. Tekenbroek
Open Access