Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 15(10): 171-172, doi: 10.5117/mab.15.11079
DE BETEEKENIS VAN DE ZEGGENSCHAP OVER HET BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP VOOR DE WAARDE VAN HET AANDEEL
expand article infoW. W. Rutgers
Open Access