Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 16(10): 160-161, doi: 10.5117/mab.16.11089
NIEUWS IN ZAKE WETGEVING, RESOLUTIES EN BESLISSINGEN OP HET GEBIED DER BELASTINGEN
expand article infoE. Tekenbroek
Open Access