Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 17(10): 161-166, doi: 10.5117/mab.17.11096
DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
expand article infoJ. Loos
Open Access