Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 17(10): 166-168, doi: 10.5117/mab.17.11097
NIEUWS IN ZAKE WETGEVING, RESOLUTIES EN BESLISSINGEN OP HET GEBIED DER BELASTINGEN
expand article infoE. Tekenbroek
Open Access