Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 17(10): 178-179, doi: 10.5117/mab.17.11101
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoL. A. Bakker, G. L. Groeneveld, H. Haverkamp, P. F. R. Stol
Open Access