Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 21(10): 282-292, doi: 10.5117/mab.21.11135
ENIGE OPMERKINGEN OVER MOGELIJKHEDEN EN WENSELIJK­ HEDEN VAN EEN VERBIZONDERING IN DE UITOEFENING VAN HET ACCOUNTANTSBEROEP
expand article infoH. J. Van Der Schroeff
Open Access