Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 21(10): 292-297, doi: 10.5117/mab.21.11136
DE FUNCTIE VAN DE BELASTINGDESKUNDIGE IN DE ORGANI­ SATIE VAN HET ACCOUNTANTSKANTOOR
expand article infoA. J. F. Reyn
Open Access