Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 21(10): 300-301, doi: 10.5117/mab.21.11143
MEDEDELING VAN HET NEDERLANDSCH INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS
expand article info MAB
Open Access