Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 23(10): 269-270, doi: 10.5117/mab.23.11167
EIST DE VERTROUWENSTHEORIE BESNOEIING VAN DE ARBEID VAN DE PUBLIC-ACCOUNTANT
expand article infoH. J. Hebly
Open Access