Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 23(10): 285-292, doi: 10.5117/mab.23.11172
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE A. ACCOUNTANCY. I. ALGEMEEN.
expand article info MAB
Open Access