Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 26(10): 406-407, doi: 10.5117/mab.26.11205
NIEUWS INZAKE WETGEVING, RESOLUTIES EN BESLIS­ SINGEN OP HET GEBIED DER BELASTINGEN HET INBRENGEN VAN WINST MET TERUGWERKENDE KRACHT IN EEN N.V.
expand article infoE. Tekenbroek
Open Access