Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 26(10): 412-416, doi: 10.5117/mab.26.11208
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoEva Hijmans
Open Access