Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 29(10): 419-424, doi: 10.5117/mab.29.11276
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoEva Hijmans
Open Access