Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 31(10): 408-413, doi: 10.5117/mab.31.11294
DE INTERNE ACCOUNTANT
expand article infoJ. Keuzenkamp
Open Access