Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 32(10): 374-374, doi: 10.5117/mab.32.11298
STICHTING STUDIECENTRUM VOOR ADMINISTRATIEVE AUTOMATISERING
expand article info MAB
Open Access