Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 32(10): 416-418, doi: 10.5117/mab.32.11306
UIT HET BUITENLAND „ACCOUNTING-RESEARCH" IN DE VERENIGDE STATEN
expand article infoK. Kruisbrink
Open Access