Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 32(10): 419-424, doi: 10.5117/mab.32.11307
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoEva Hijmans
Open Access