Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 33(10): 399-401, doi: 10.5117/mab.33.11311
ACCOUNTANTSVERKLARINGEN BIJ ONDERNEMINGEN DIE IN INDONESIË WERKZAAM ZIJN
expand article infoA. B. Frielink
Open Access