Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 36(10): 376-396, doi: 10.5117/mab.36.11346
SELECTIE EN PRIORITEITENBEPALING VAN INVESTERINGSPROJECTEN
expand article infoH. J. Kmisinga
Open Access