Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 36(10): 397-400, doi: 10.5117/mab.36.11348
STEEKPROEVEN ALS MIDDEL VAN ACCOUNTANTSCONTROLE
expand article infoH. Meij
Open Access