Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 37(10): 354-364, doi: 10.5117/mab.37.11353
BEDRIJFSBELEID OP LANGE TERMIJN EN UITVOERING
expand article infoH. Reinoud
Open Access