Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 42(10): 428-434, doi: 10.5117/mab.42.11405
ZORGEN VAN HET AMERIKAANSE ACCOUNTANTSBEROEP
expand article infoPh. L. Ferwerda
Open Access