Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 42(10): 440-441, doi: 10.5117/mab.42.11409
DE KNELPUNTSCALCULATIE
expand article infoB. Boomsma
Open Access