Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 46(10): 436-445, doi: 10.5117/mab.46.11433
DE COMMISSIE-HOFSTRA OVER DE BELASTINGHEFFING VAN BONUSAANDELEN EN STOCKDIVIDENDEN
expand article infoJ. S. Rijkels
Open Access