Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 46(10): 446-453, doi: 10.5117/mab.46.11434
DE SURPLUS-OBLIGATIELENING1)
expand article infoJ. Bilderbeek
Open Access