Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 47(10): 446-456, doi: 10.5117/mab.47.11449
BOEKBESPREKINGEN
expand article infoH. D. Gelderloos
Open Access