Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 49(10): 420-427, doi: 10.5117/mab.49.11461
BEHEERSING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN CONFORM EEN OPTIMAAL KORTE TERMIJNPLAN
expand article infoJ. Dijksma, C. Van Halem
Open Access