Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 55(10): 517-520, doi: 10.5117/mab.55.11483
HET ARREST VAN DE ONDERNEMINGSKAMER INZAKE DE JAARREKENING 1977 VAN DE HAL/ULTRAMARCO
expand article infoH. Beckman
Open Access