Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 58(10): 408-410, doi: 10.5117/mab.58.11518
Boekbespreking
expand article info MAB
Open Access