Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 60(10): 378-386, doi: 10.5117/mab.60.11531
Het stelsel van accountantsverklaringen
expand article infoHans Blokdijk
Open Access