Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 61(10): 374-378, doi: 10.5117/mab.61.11545
Probleemvelden in marketing
expand article infoP. S. H. Leeflang
Open Access